Sala własna.
Ilość miejsc w sali: 40

Sala wyposażona jest w folie i diapozytywy, modele pojazdów, plansze ścienne, tablice z markerami.

Przy prezentacji wykładów korzystamy z projektora, telewizora, odtwarzacza DVD.

Dysponujemy następującymi materiałami dydaktycznymi:

Podręczniki, testy, programy komputerowe, foliogramy, plansze, dzienniki ustaw, filmy video
Korzystanie z WI - FI jest bezpłatne!!!

Sala szkoleniowa klimatyzowana!!!Posiadamy program do prowadzenia wykładów prezentowany na ekranie TV (DVD)

Dysponujemy 11 stanowiskami komputerowymi, w tym 11 z programem do testowania (egzamin wewnętrzny), 11 z możliwością indywidualnej nauki przepisów, 11 z dostępem do Internetu.

Ponadto w sali wykładowej zapewniamy: możliwość zrobienia kawy i herbaty, mikrofalówkę, klimatyzację, dostęp do WC.