Po wejściu w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. warunkiem przyjęcia na kurs jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

PKK jest to dwudziestocyfrowy numer, który jest wydawany w zależności od miejsca stałego zamieszkania Urzędzie Miejskim (Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, pok nr 04) lub Starostwie Powiatowym (Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, pok. nr 8).

Dokumenty potrzebne do założenia PKK

kat. AM, A1, A2, A, B, B+E

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy - druk do pobrania w Naszym Biurze,

2. Orzeczenie lekarskie - możliwość zrobienia badania w Ośrodku po wcześniejszym potwierdzeniu,

3. Zdjęcie,

4. Zgoda rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich),

5. Ksero prawa jazdy - jeśli dotyczy.

 

Dokumenty potrzebne do założenia PKK

kat. C, C+E, D

1. Wniosek o wydanie prawa jazdy - druk do pobrania w Naszym biurze,

2. Orzeczenie lekarskie

- badanie okulistyczne

3. Badanie psychologiczne,

4. Zdjęcie,

5. Ksero prawa jazdy.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 699 123 555) lub osobiście (ul. Kilińskiego 48/B2).

ZAPRASZAMY!